Sprawdź swoje zgłoszenie
Nie jesteś pewien, czy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie?
Wpisz adres email i numer dowodu zakupu podane w formularzu zgłoszeniowym
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
Sprawdzamy, czy wygrałaś/-eś nagrodę natychmiastową!
Gratulacje! Wygrałaś/-eś butelkę!
To nie wszystko! Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniach kolejnych nagród, zgodnie z regulaminem. Zachowaj paragon!
Odbierz nagrodę
Gratulacje! Wygrałaś/-eś butelki!
To nie wszystko! Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniach kolejnych nagród, zgodnie z regulaminem. Zachowaj paragon!
Odbierz nagrodę
Gratulacje! Wygrałaś/-eś syrop!
To nie wszystko! Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniach kolejnych nagród, zgodnie z regulaminem. Zachowaj paragon!
Odbierz nagrodę
Próbuj dalej
Tym razem nie wygrałaś/-eś nagrody natychmiastowej, ale to nie koniec! Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniach kolejnych nagród, zgodnie z regulaminem. Zachowaj paragon!
PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE PLIKÓW NA SERWER
Szczegóły w regulaminie
* Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
* Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Bąbelkowa loteria”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
* Zgody obowiązkowe
Zaznacz poniższą zgodę i otrzymaj jednorazowo dodatkowy los w losowaniach nagród: dwutygodniowej, miesięcznej i głównej.
Zgoda nieobowiązkowa:
Chcę otrzymywać za pośrednictwem mojego adresu e-mail informacje o nowościach i ekskluzywnych ofertach SodaStream. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Serwisu SodaStream.pl w zakresie Newslettera i akceptuję jego postanowienia.
Administratorem Twoich danych osobowych (tj. adresu e-mail) przetwarzanych dla celów marketingowych SodaStream jest SodaStream Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa). Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia oraz do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. TUTAJ (https://sodastream.pl/blogs/legal/privacy-policy) dowiesz się o tym, jak chronimy Twoje dane. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym wycofać zgodę na newsletter poprzez link rezygnacyjny z subskrypcji, który znajduje się na końcu każdego newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE

W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownicy i członkowie rodzin SMOLAR Agencji Promocyjno-Reklamowej oraz innych wskazanych firm nie mogą uczestniczyć.

Aby wziąć udział w loterii, musisz dokonać zakupu promocyjnego w okresie od 15 maja 2024 r. do 15 listopada 2024 r., zachować oryginał dowodu zakupu i zgłosić się do loterii za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej loterii.

Przy zgłoszeniu musisz podać adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer dowodu zakupu promocyjnego, datę zakupu, oraz nazwę sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu. Dodatkowo, musisz potwierdzić, że masz ukończone 18 lat, zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz jego postanowienia.

W loterii możesz wygrać nagrody natychmiastowe, dwutygodniowe, miesięczne oraz nagrodę główną. Nagrody natychmiastowe obejmują akcesoria SodaStream, nagrody dwutygodniowe to ekspresy do wody gazowanej SodaStream, a nagrody miesięczne oraz główna to kwoty pieniężne przekazywane na konto bankowe laureatów.

Zgłoszenia przyjmowane są każdego dnia w okresie od 15 maja 2024 r. do 15 listopada 2024 r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenie musi być dokonane po dokonaniu zakupu promocyjnego - wymiany naboju / cylindra w autoryzowanych punktach stacjonarnych lub online.

Regulamin loterii jest dostępny na stronie internetowej loterii. Aby go pobrać, kliknij [tutaj].

Tak, możesz zgłosić każdy zakup promocyjny oddzielnie, pod warunkiem, że każdy zakup został udokumentowany oryginalnym dowodem zakupu. Wielokrotne zgłoszenia na podstawie tego samego dowodu zakupu będą traktowane jako duplikaty i nie zwiększą szans na wygraną.

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w każdym momencie przed zakończeniem loterii, kontaktując się z organizatorem loterii. Nie będzie to jednak wiązało się z zwrotem kosztów związanych z zakupem promocyjnym.

(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź